Hopp til innholdet

Om ÉnBit

Vi skal skape verdier for lokalmatprodusenter gjennom innovasjon og kunnskapsdeling!

ÉnBit Matfestival tar sikte på å koble trønderske småskala matprodusenter og restaurantvirksomheter med kompetansenettverk og utviklingsmiljø med domenekunnskap innen matproduksjon og foredling. Dette skal skje i et flerdelt ‘festival-format’ med mål å aktualisere viktigheten av bærekraftig, norsk matproduksjon.